A Vista teknik, Hur du blir en bättre notläsare Del 1 – Rytmbilder, Tryckt punktskrift, tät, Dubbelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslagsbild saknas.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Musik
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
99 kr exkl. 6% moms
- Antal bildvolymer 0
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Boken visar sätt utveckla notläsningsförmågan hos både nybörjare och proffs.

Boken använder en kombination av gehör och bildseende, likt undervisning i t.ex. främmande språk.

Boken behandlar endast rytm och passar därför till alla instrument samt sång.

Visa mer

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789197298766
Artikelnummer
9197298766-PCT
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
KHMP Förlag
Författare