Zoom Svenska Ordkunskap år 5, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Zoom Svenska Ordkunskap år 5.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
109 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Zoom Svenska står upp för svenskämnet. Dina elever får läsa, skriva, samtala och lyssna till olika textgenrer upptäcka nya ord och uttryck träna olika färdigheter - alfabetisk ordning, studieteknik, informationssökning, källkritik osv. 

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789162275532
Artikelnummer
9162275532-HA
Originalförlag
Sanoma utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom