Young Voices Meeting Diversity in Education

Young Voices Meeting Diversity in Education.
Produkttyp: Publikation och rapport

Häftet presenterar resultatet av den europeiska hearingen med ungdomar i behov av särskilt stöd, som organiserades av the European Agency for Special Needs Education i samarbete med det portugisiska utbildningsdepartement.

Denna rapport har färdigställts av the Agency med utgångspunkt från de unga deltagarnas bidrag.

Lissabondeklarationen "Ungdomars syn på inkluderande undervisning" utgör det huvudsakliga resultatet av evenemanget. Den fullständiga deklarationen presenteras i denna rapport och medföljer även detta dokument som fristående bilaga.

Format: A5.

Visa mer

Artikelnummer
00220
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
28 sidor