Originalprodukt:
Wings blue 7 Workbook, Natur och Kultur, Första upplaga

Wings 7 Blue Workbook, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
121 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Wings

Wings blue för årskurs 7 är tematiskt indelad i sektioner: Music, Clothes, Food, Home etc. Varje sektion inleds med en målbeskrivning och avslutas med en utvärdering. Den sista texten i varje sektion är en lite längre och mer avancerad text, tänkt som en extra utmaning för den som vill. 

Samtliga övningar finns i Workbook. Alla övningar som hör till den aktuella sektionen finns samlade på ett och samma ställe, under olika rubriker.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127407718
Artikelnummer
9127407718-HA
Originalförlag
Natur och Kultur
Medietyp
Dvd/cd-rom