Originalprodukt:
What's up? åk 9 Övningsbok, Sanoma Utbildning,

What's Up? 9 Workbook, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
102 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien What´s Up?

What´s Up är ett läromedel i engelska. Workbook 9 innehåller olika övningstyper i varierande svårighetsgrad är utmärkande för övningsboken. En återkommande övningstyp kallas In English. Här får eleverna träna på att klara av vardagliga situationer på engelska.

I slutet av övningsboken finns ett omfattande separat grammatikavsnitt med varierade övningar på viktiga moment.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789162279240
Artikelnummer
9162279240-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart