Originalprodukt:
Vi läser Andra boken Övningsbok, Liber AB, Första upplagan

Vi läser Andra boken Övningsbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
104 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien Vi läser

Berättelsen om Tor och hans vänner fortsätter. Det finns också svenska folksagor, faktatexter samt dikter, rim och ramsor.

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789121111307
Artikelnummer
9121111307-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart