Växter omkring oss Digitalt

Framsida app växter omkring oss a

Gå till läromedlet

Produkttyp: Digitala läromedel
Ämne: Naturorienterande ämnen (NO) Verklighetsuppfattning
Skolform: Grundsärskola inriktning träningsskola åk 1-9 Grundsärskola åk 1-6
Målgrupp: Utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning

Antal installationer

0 kr exkl. 25% moms

Det finns många intressanta växter omkring oss – stora träd och små svampar. Det är spännande att se var de växer, och vilka du kan äta. Vilka finns i trädgården? Är svampen giftig? Vilka har stjälk? Vilken årstid finns de?

I Växter omkring oss A presenteras 27 växter från fyra olika grupper i närmiljön: träd, bär, svamp och blommor. Från varje grupp finns några vanliga växter, och varje växt presenteras med en enkel och informativ faktatext.

Arbetsuppgifterna består av frågor kring varje växt och av jämförande övningar, t.ex. växtens utseende, levnadsmiljö och användning. Eleven behöver inte kunna läsa utan svarar med hjälp av bilder.

Visa mer

Artikelnummer
11563
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Illustratör
Henry Svahn