Originalprodukt:
Världen, jag & miljön Steg 3, Svenska Kunskapsförlaget AB,

Världen, jag & miljön Steg 3, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslagsbild saknas.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Naturkunskap
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
25 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Den tredje boken tar ett kliv ut i världen. Hur ser det ut i andra länder? Vad gör barnen där? Hur kan vi agera och hur påverkar klimatförändringar oss, djuren och växterna?  I denna bok vill ge eleven övertygelsen att varje individ faktiskt kan påverka! 

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789185237333
Artikelnummer
9185237333-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Svenska Kunskapsförlaget AB
Medietyp
Dvd/cd-rom