Värderingsverktyg för ökad tillgänglighet i förskola och skola

Värderingsverktyg för ökad tillgänglighet i förskola och skola.
Produkttyp: Publikation och rapport

I den här rapporten presenterar vi implementeringsprocessen av ett pedagogiskt verktyg som heter Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, samt hur det har uppfattats och använts i en svensk kommun. Vi har undersökt implementeringen av verktyget på två olika nivåer i en skolorganisation

• på överordnad beslutandenivå i den kommunala styrgruppen för förskola
och grundskola
• på genomförandenivån i arbetslagen i en förskola och en grundskola.

Resultatet bygger på en kvalitativ fallstudie inom ramen för ett forskningsprojekt som genomfördes i samarbete mellan den aktuella kommunen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Högskolan Dalarna under 2016 och 2017. Datainsamlingen har skett genom observationer, fokusgruppsamtal och intervjuer.

Visa mer

ISBN
9789128008938
Artikelnummer
00893
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
64 sidor