Svenska

Svenska

Ritade Tecken

Svenska Teckenspråk för hörande Webbaserad tjänst
300 kr
Ritade Tecken är en onlinetjänst med illustrationer som visar tecken avsedda för Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Tecknen i tjänsten bygge...

Svenska ordklasser

Svenska Digitala läromedel Webbaserad tjänst
0 kr
Detta är ett läromedel i svensk grammatik som behandlar de svenska ordklasserna. I det svenska språket har vi nio ordklasser och i detta material beha...