Svenska

Svenska

Bild saknas

Svenska Direkt åk 8 Grundbok, Tryckt punktskrift, tät

Svenska Tryckt punktskrift
115 kr
Lägg i varukorg, Svenska Direkt åk 8 Grundbok
Svenska Direkt är ett nytt basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för åk 7-9.Svenska Direkt är ett läromedel som tar fasta på att språk upp...
Bild saknas

Tack vare vatten, Stjärnsvenska, fakta nivå 9, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Svenska E-bok
74 kr
Lägg i varukorg, Tack vare vatten, Stjärnsvenska, fakta nivå 9
Stjärnsvenska är ett systematiskt uppbyggt material med böcker på olika svårighetsnivåer med långsam stegring, från förskoleklass till och med år 5. U...
Sopor blir jord.

Sopor blir jord, Stjärnsvenska, fakta nivå 2, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Svenska E-bok
74 kr
Lägg i varukorg, Sopor blir jord, Stjärnsvenska, fakta nivå 2
Stjärnsvenska är ett systematiskt uppbyggt material med böcker på olika svårighetsnivåer med långsam stegring, från förskoleklass till och med år 5. U...
Spegla språket åk 9 Grundbok i svenska.

Spegla språket åk 9 Grundbok i svenska, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Svenska E-bok
249 kr
Lägg i varukorg, Spegla språket åk 9 Grundbok i svenska
Spegla språket 9 grundbok bygger på aktuell forskning kring läsförståelse och stöttning. Boken är språkutvecklande och har ett elevnära tilltal. Dessu...
Spegla språket åk 8 Grundbok.

Spegla språket åk 8 Grundbok, Tryckt punktskrift, tät, Dubbelsidig

Svenska Tryckt punktskrift
254 kr
Lägg i varukorg, Spegla språket åk 8 Grundbok
Spegla språket är en helt ny läromedelsserie för högstadiet i svenska och svenska som andraspråk. Serien består av en grundbok, en textsamling och en ...
Illustrerade figurer lutar sig mot bokstaven A.

Stavning åk 4-6 A Elevbok, Tryckt punktskrift, tät, Enkelsidig

Svenska Tryckt punktskrift
65 kr
Lägg i varukorg, Stavning åk 4-6 A Elevbok
Stavning åk 4-6 A innehåller 15 kapitel, där varje kapitel behandlar ett stavningsmoment. Varje kapitel innehåller fyra sidor. Samtliga övningar är in...
Språkporten 1, 2, 3.

Språkporten Svenska som andraspråk 1, 2, 3, Tryckt punktskrift, tät, Dubbelsidig

Svenska Svenska för invandrare Tryckt punktskrift
316 kr
Lägg i varukorg, Språkporten Svenska som andraspråk 1, 2, 3
Språkporten finns i en ny, omarbetad, upplaga som täcker kurserna Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. Hela boken har gåtts igenom, bearbetats och kompl...
Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7.

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Svenska E-bok
70 kr
Lägg i varukorg, Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7
Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7 innehåller övningar som är direkt kopplade till det centrala innehållet och de kunskapskrav som eleven ska ha up...
Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7.

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Svenska E-bok
70 kr
Lägg i varukorg, Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7
Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7 innehåller övningar som är direkt kopplade till det centrala innehållet och de kunskapskrav som eleven ska ha up...
Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7.

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7, E-bok Textview

Svenska E-bok
70 kr
Lägg i varukorg, Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7
Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7 innehåller övningar som är direkt kopplade till det centrala innehållet och de kunskapskrav som eleven ska ha up...