Matematik

Matematik

Omslag Klockan 1, röd bakgrund med en väckarklocka.

Klockan 1

Matematik Tryckt bok
74 kr
Lägg i varukorg, Klockan 1
Klockan 1 tar upp tidsuppfattning, klockans siffror och visare, en timme, en halvtimme, en kvart och en minut. Eleven tränar tidsbegrepp, uppskattar t...
Olika klockor.

Klockan 2

Matematik Tryckt bok
82 kr
Lägg i varukorg, Klockan 2
Repeterar tidsenheterna timme, halv timme och kvart. Därefter följer många övningar med minuter. Eleven uppskattar tid, räknar ut tidsskillnader, avlä...
Linjal som används för att mäta längd på en penna.

Längd 1

Matematik Tryckt bok
68 kr
Lägg i varukorg, Längd 1
Längd 1 ingår i serien Enhetsböckerna om Längd, Vikt, Volym, Klockan, Året, Temperatur och Pengar. Övningarna, med många och tydliga illustrationer, g...
Linjal som används för att mäta längd på en mus.

Längd 2

Matematik Tryckt bok
78 kr
Lägg i varukorg, Längd 2
Längd 2 innehåller grundläggande längdbegrepp, rimlighetsövningar, längdenheterna millimeter, centimeter, meter, decimeter, kilometer och mil, mätövni...
Fyra personer som lyfter armarna över huvudet.

Ni kan räkna med oss

Matematik Tryckt bok
270 kr
Lägg i varukorg, Ni kan räkna med oss
Vad matematik i träningsskolan kan innebära har personalen på Regnbågens träningsskola i Falköping i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten ...
Svenska mynt och sedlar.

Pengar 1

Matematik Tryckt bok
88 kr
Lägg i varukorg, Pengar 1
Pengar 1 ingår i Enhetsböckerna om Längd, Vikt, Volym, Klockan, Året, Temperatur och Pengar. Varje område har två böcker i olika svårighetsnivåer. Övn...
En gammaldags plånbok med sedlar och mynt i olika valörer utlagda ovanpå.

Pengar 2

Matematik Tryckt bok
88 kr
Lägg i varukorg, Pengar 2
Pengar 2 ingår i Enhetsböckerna om Längd, Vikt, Volym, Klockan , Året, Temperatur och Pengar. Varje område har två böcker i olika svårighetsnivåer. Öv...
Händer som räknar med abakus.

Räkna med abakus - Handledning

Matematik Tryckt bok
150 kr
Lägg i varukorg, Räkna med abakus - Handledning
Räkna med abakus är ett läromedel som ger grundläggande kunskaper i abakusräkning med den japanska abakusen, soroban.  Räkna med abakus - handledning ...
Räkna med abakus – övningsbok med svartskrift.

Räkna med abakus – övningsbok med svartskrift

Matematik Tryckt bok
150 kr
Lägg i varukorg, Räkna med abakus – övningsbok med svartskrift
Räkna med abakus – övningsbok är framtagen för elever med svår synnedsättning eller blindhet men den fungerar för alla som vill träna på abakusräkning...
Ett bord med en gradskiva med reliefmarkering som har tagits fram för att underlätta för Elever med svår synnedsättning eller blindhet att använda den i till exempel matematik.

Räkna med mig

Matematik Tryckt bok
175 kr
Lägg i varukorg, Räkna med mig
Räkna med mig är en handledning för lärare som undervisar punktskriftsläsande elever i matematik i grundskolan. Handledningen beskriver hur du som lär...