Biologi

Biologi

En bild på en ål.

Ål

Biologi Taktila bilder
20 kr
Lägg i varukorg, Ål
Taktil bild på svällpapper. Format: FA44 297x260 mm.
Taktil bild på en zebra.

Zebra

Biologi Taktila bilder
20 kr
Lägg i varukorg, Zebra
Taktil bild på svällpapper, levereras på punktskrift.  Format: FA 44
Welwitschia.

Welwitschia

Biologi Taktila bilder
20 kr
Lägg i varukorg, Welwitschia
Taktil bild på svällpapper, levereras på punktskrift. Format: FA44.
Växtplankton, kiselalger.

Växtplankton kiselalger

Biologi Taktila bilder
20 kr
Lägg i varukorg, Växtplankton kiselalger
Taktil bild på svällpapper. Format: A3.
Växtplankton, grönalger.

Växtplankton grönalger del 1 och 2

Biologi Taktila bilder
20 kr
Lägg i varukorg, Växtplankton grönalger del 1 och 2
Taktil bild på svällpapper. Format: FA44 (297x260 mm) / A3.
Växtplankton, gisselalger.

Växtplankton gisselalger

Biologi Taktila bilder
20 kr
Lägg i varukorg, Växtplankton gisselalger
Taktil bild på svällpapper. Format: A3.
Växtplankton, blågröna alger.

Växtplankton blågröna alger

Biologi Taktila bilder
20 kr
Lägg i varukorg, Växtplankton blågröna alger
Taktil bild på svällpapper. Format: FA44 (297x260 mm).
Punktskrift.

Växtlivets utveckling antal under olika tidsperioder

Biologi Taktila bilder
20 kr
Lägg i varukorg, Växtlivets utveckling antal under olika tidsperioder
Taktil bild på svällpapper, levereras med text och förklaringar på punktskrift. Format: A3
Lingon/blåbär under sommarförhållanden och vinterförhållanden.

Växters övervintring lingon och blåbär

Biologi Taktila bilder
20 kr
Lägg i varukorg, Växters övervintring lingon och blåbär
Taktil bild på svällpapper. Format: FA44 (297x260 mm).