Tryckt bok

Tryckt bok

Ett bord med en gradskiva med reliefmarkering som har tagits fram för att underlätta för Elever med svår synnedsättning eller blindhet att använda den i till exempel matematik.

Räkna med mig

Matematik Tryckt bok
175 kr
Lägg i varukorg, Räkna med mig
Räkna med mig är en handledning för lärare som undervisar punktskriftsläsande elever i matematik i grundskolan. Handledningen beskriver hur du som lär...
Kollage med olika personer i olika situationer.

Författarporträtt lärarhandledning

Svenska för döva och hörselskadade Svenskt teckenspråk för hörande Teckenspråk för döva och hörselskadade Teckenspråk för hörande Tryckt bok
53 kr
Lägg i varukorg, Författarporträtt lärarhandledning
En reviderad version av den som kom ut år 2002. Revideringen är gjord dels med anledning av att den svenska skolan år 2011 genomgick en reform som res...