Stödmaterial

Använd filtret för att förfina sökningen. Desto fler filter du kryssar i desto mer förfinas din sökning. Du ser även inom paranteserna hur många produkter som finns inom varje alternativ.

Stödmaterial

Använd filtret för att förfina sökningen. Desto fler filter du kryssar i desto mer förfinas din sökning. Du ser även inom paranteserna hur många produkter som finns inom varje alternativ.

Mentorshandboken

Publikation och rapport Stödmaterial
0 kr
Att få stöd i studiesituationen är viktigt i utbildning på alla nivåer, även på universitet och högskolor. Mentorshandboken är ett webbaserat stödmate...

Knäck koden

Stödmaterial
0 kr
Knäck koden vänder sig till dig som är seende och vill lära dig mer om punktskrift. Du kanske har en kompis, klasskamrat, arbetskollega eller släkting...

Samspråk

Publikation och rapport Stödmaterial
0 kr
Skriften är ett pedagogiskt stöd i samspel och kommunikation till föräldrar, personal och andra som möter barn och ungdomar med synnedsättning i kombi...