Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att ladda ner dem behöver du ha gratisprogrammet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form

Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att ladda ner dem behöver du ha gratisprogrammet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form

Young Voices Meeting Diversity in Education

Publikation och rapport
0 kr
Häftet presenterar resultatet av den europeiska hearingen med ungdomar i behov av särskilt stöd, som organiserades av the European Agency for Special ...

Läslära och skriftspråka

Publikation och rapport
0 kr
– För barn med dövhet eller hörselnedsättning. Är tal eller tecken en förutsättning för att barn med dövhet ska kunna lära sig läsa? I denna forskning...

Tips och idéer för Mac OS X Sierra

Publikation och rapport
0 kr
I denna skrift beskriver vi ett urval inställningar och verktyg inbyggda i operativsystemet, Mac OS X. Innehållet i skriften har vi skapats utifrån et...

Raising Achievement for all Learners

Publikation och rapport
0 kr
The purpose of this paper is to provide a summary of the key messages from the European Agency for Development in Special Needs Education (the Agency)...