Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Young Voices Meeting Diversity in Education

Publikation och rapport
0 kr
Häftet presenterar resultatet av den europeiska hearingen med ungdomar i behov av särskilt stöd, som organiserades av the European Agency for Special ...

Raising Achievement for all Learners

Publikation och rapport
0 kr
The purpose of this paper is to provide a summary of the key messages from the European Agency for Development in Special Needs Education (the Agency)...

Participation on equal terms

Publikation och rapport
0 kr
This report was originally published in Swedish in 2010, and describes the results of an interdisciplinary research project concerning Braille reading...

Tips och idéer Windows 8

Publikation och rapport
0 kr
I den här handledningen får du veta hur du gör inställningar för att anpassa Windows 8 för att möta den enskilde individens behov. Vi tydliggör några ...