Laborativt material

Inlärning underlättas av att eleven får använda flera sinnen för att ta till sig ny kunskap. Genom att känna och experimentera, kan eleven att nå en djupare förståelse av ämnet. Matematik är ett exempel på ett ämne som verkligen gynnas av att använda laborativa läromedel. 

Laborativt material

Inlärning underlättas av att eleven får använda flera sinnen för att ta till sig ny kunskap. Genom att känna och experimentera, kan eleven att nå en djupare förståelse av ämnet. Matematik är ett exempel på ett ämne som verkligen gynnas av att använda laborativa läromedel. 

Framsida 12124

Samhällskunskap – så klart! Kurs 1

Samhällskunskap Laborativt material Tryckt bok
210 kr
Lägg i varukorg, Samhällskunskap – så klart! Kurs 1
De elva kapitlen i Samhällskunskap – så klart! Kurs 1 täcker tillsammans det centrala innehållet i ämnesplanen för samhällskunskap kurs 1 för gymnasie...
Framsida arbetsbok

Samhällskunskap – så klart! Kurs 1 Arbetsbok

Samhällskunskap Laborativt material Tryckt bok
85 kr
Lägg i varukorg, Samhällskunskap – så klart! Kurs 1 Arbetsbok
Denna arbetsbok är ett komplement till textboken Samhällskunskap – så klart! Kurs 1 (artikelnummer 12124). Där dyker det löpande upp uppgiftssymboler,...