E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Bild saknas

Reflex 123, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Samhällskunskap E-bok
399 kr
Lägg i varukorg, Reflex 123
Reflex är ett läromedel i samhällskunskap för gymnasiet, och täcker in kurserna 1, 2 och 3 för de studieförberedande programmen.
Jobba med: Samhälle.

Jobba med: Samhälle, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Samhällskunskap E-bok
289 kr
Lägg i varukorg, Jobba med: Samhälle
Jobba med: Samhälle är skriven för gymnasiekursen Samhällskunskap 1a1. Boken inleds med demokratiska verktyg för att kunna analysera och påverka samhä...
Frihetsgudinnan.

PRIO Samhällskunskap Grundbok 7, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Samhällskunskap E-bok
154 kr
Lägg i varukorg, PRIO Samhällskunskap Grundbok 7
Sjuans bok är inriktad på unga i dagens samhälle, våra rättigheter och skyldigheter, ekonomi och medier. Språket i texterna har bearbetats för att und...
Forum Samhällskunskap 123.

Forum Samhällskunskap 123, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Samhällskunskap E-bok
444 kr
Lägg i varukorg, Forum Samhällskunskap 123
I nya Forum möter du ett nytt och uppdaterat innehåll samtidigt som den uppskattade och flexibla strukturen finns kvar. De fyra ämnesområden som Forum...
Bild saknas

Kompass till Samhällskunskap A, E-bok Textview

Samhällskunskap E-bok
289 kr
Lägg i varukorg, Kompass till Samhällskunskap A
Kompass till samhällskunskap A är en bok för kärnämneskursen. Den vänder sig till de elever på de yrkesinriktade programmen som vill ha en enkelt skri...
Bild saknas

Kompass till samhällskunskap 50 p, E-bok Textview

Samhällskunskap E-bok
259 kr
Lägg i varukorg, Kompass till samhällskunskap 50 p
Kompass är en serie böcker i samhällskunskap för gymnasiet. Kompass-seriens ambition är att vara ett läromedel där alla samhällskunskapens olika momen...
Omslag.

Kompakt Samhällskunskap, E-bok Textview

Samhällskunskap E-bok
239 kr
Lägg i varukorg, Kompakt Samhällskunskap
Kompakt Samhällskunskap fjärde upplagan har ny fräsch formgivning och uppdaterade texter - men med den tidigare populära tanken och upplägget kvar. Gr...
Omslag.

PULS Samhällskunskap 4-6 Grundbok, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Samhällskunskap E-bok
218 kr
Lägg i varukorg, PULS Samhällskunskap 4-6 Grundbok
Vem bestämmer i Sverige? Varför vi betalar skatt? Vad händer under en rättegång? PULS Samhällskunskap handlar om hur vi lever tillsammans i våra famil...
Bild saknas

PULS Samhällskunskap 4-6 Grundbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Samhällskunskap E-bok
218 kr
Lägg i varukorg, PULS Samhällskunskap 4-6 Grundbok
Vem bestämmer i Sverige? Varför vi betalar skatt? Vad händer under en rättegång? PULS Samhällskunskap handlar om hur vi lever tillsammans i våra famil...