E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Vad vet du om miljön.

Vad vet du om miljön Arbetsbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Biologi Naturkunskap Samhällskunskap Svenska som andraspråk E-bok
66 kr
Lägg i varukorg, Vad vet du om miljön Arbetsbok
I arbetsboken Vad vet du om miljön? finns uppgifter av olika slag och svårighetsgrader. De flesta frågorna kan man svara på när man läst Smart att vet...
Statyer.

PRIO Samhälle Grundbok 8, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Samhällskunskap E-bok
164 kr
Lägg i varukorg, PRIO Samhälle Grundbok 8
PRIO Samhälle 8 är ett läromedel i samhällskunskap anpassat enligt Lgr11 för ÅK 8. PRIO Samhälle 7 är inriktad på unga i dagens samhälle, våra rättigh...
Reflex Plus elevbok uppl 2.

Reflex Plus elevbok upplaga 2, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Samhällskunskap E-bok
423 kr
Lägg i varukorg, Reflex Plus elevbok upplaga 2
Reflex Plus, elevbok är i första hand avsedd för kursen Samhällskunskap 1b. Här får du ett inspirerande och flexibelt läromedel med ett berättande spr...
Reflex Plus elevbok uppl 2.

Reflex Plus elevbok upplaga 2, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Samhällskunskap E-bok
423 kr
Lägg i varukorg, Reflex Plus elevbok upplaga 2
Reflex Plus, elevbok är i första hand avsedd för kursen Samhällskunskap 1b. Här får du ett inspirerande och flexibelt läromedel med ett berättande spr...
Omslag.

Utkik Samhällskunskap 7-9 Grundbok, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Samhällskunskap Samhällsorienterande ämnen (SO) E-bok
192 kr
Lägg i varukorg, Utkik Samhällskunskap 7-9 Grundbok
Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7-9. Innehållet är framtaget utifrån Lgr 11 och är till viss del en vidareutveckling av Punkt SO, men när d...
Bild saknas

Samhällskunskap 1b, E-bok Textview

Samhällskunskap E-bok
341 kr
Lägg i varukorg, Samhällskunskap 1b
Många elever tycker att samhällskunskap är kul eftersom det ofta handlar om sådant som händer här och nu och därför berör, engagerar och ibland även u...
Bild saknas

Koll på Samhället Elevbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Samhällskunskap E-bok
93 kr
Lägg i varukorg, Koll på Samhället Elevbok
I Koll på Samhället får eleverna arbeta med frågor som ligger nära deras egen vardag men också med frågor som är "svårare". Vissa svårare moment behan...
Arena 123.

Arena 123, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Samhällskunskap E-bok
449 kr
Lägg i varukorg, Arena 123
Läromedlet är avsett för gymnasiekurserna Samhällskunskap 1, 2 och 3 och riktar sig till de elever som läser på något av de studieförberedande program...
Bild saknas

Kompass till Samhällskunskap A, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Samhällskunskap E-bok
289 kr
Lägg i varukorg, Kompass till Samhällskunskap A
Kompass till samhällskunskap A är en bok för kärnämneskursen. Den vänder sig till de elever på de yrkesinriktade programmen som vill ha en enkelt skri...
Omslag.

Kompakt Samhällskunskap, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Samhällskunskap E-bok
239 kr
Lägg i varukorg, Kompakt Samhällskunskap
Kompakt Samhällskunskap fjärde upplagan har ny fräsch formgivning och uppdaterade texter - men med den tidigare populära tanken och upplägget kvar. Gr...