E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Bild saknas

FORUM Samhällskunskap A Plus, E-bok Textview

Samhällskunskap E-bok
255 kr
Lägg i varukorg, FORUM Samhällskunskap A Plus
Forum A Plus heter i den nya upplagan Forum 1. Skolor som har Forum A Plus kan fortfarande använda böckerna för kurs 1b och det går att göra komplette...
Arena 123.

Arena 123, E-bok Textview

Samhällskunskap E-bok
379 kr
Lägg i varukorg, Arena 123
Arena är en läromedelsserie för samhällskunskap på gymnasiet som tagits fram enligt Gy2011. Denna andra upplaga har utökats med ytterligare 12 sidor o...
Bild saknas

Etik och människans livsvillkor, E-bok Textview

Samhällskunskap E-bok
285 kr
Lägg i varukorg, Etik och människans livsvillkor
Etik och människans livsvillkor ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättni...
Omslag.

Internationella relationer, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Samhällskunskap E-bok
300 kr
Lägg i varukorg, Internationella relationer
Varför blir det krig? Vad innebär globaliseringen för relationen mellan världens fattiga och rika länder? På vad sätt har terrordåd och krig förändrat...
Bild saknas

SOL 4000 Samhälle i dag 8 Elevbok, E-bok Textview

Samhällskunskap E-bok
129 kr
Lägg i varukorg, SOL 4000 Samhälle i dag 8 Elevbok
Samhälle i dag 8 handlar till stor del om demokrati. Den redogör för hur det går till att rösta olika val. Boken förklarar hur Sverige styrs på olika ...
Bild saknas

Samhällskunskap 7-9, E-bok Textview

Samhällskunskap E-bok
162 kr
Lägg i varukorg, Samhällskunskap 7-9
En grundbok som innehåller högstadiets hela samhällskunskap. Boken är indelad efter kunskapsområdets fem delar. Bokens kapitel har rubriker som följer...
Bild saknas

SOL 4000 Samhälle i dag 8 Fokus Elevbok, E-bok Textview

Samhällskunskap E-bok
199 kr
Lägg i varukorg, SOL 4000 Samhälle i dag 8 Fokus Elevbok
Specialanpassade elev- och arbetsböcker skrivna för att passa elever med läs- och skrivsvårigheter, diagnosticerad dyslexi eller med svenska som sitt ...
Bild saknas

SOL 4000 Samhälle i dag 8 Elevbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Samhällskunskap E-bok
129 kr
Lägg i varukorg, SOL 4000 Samhälle i dag 8 Elevbok
Samhälle i dag 8 handlar till stor del om demokrati. Den redogör för hur det går till att rösta olika val. Boken förklarar hur Sverige styrs på olika ...
Bild saknas

SOL 4000 Samhälle i dag 9 Elevbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Samhällskunskap E-bok
132 kr
Lägg i varukorg, SOL 4000 Samhälle i dag 9 Elevbok
Böckerna i SOL 4000-serien utgår från frågor om kultur och identitet till internationella utblickar, där konflikter och de mänskliga rättigheterna dis...
Bild saknas

SO-Serien Samhälle Ämnesboken, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Samhällskunskap E-bok
334 kr
Lägg i varukorg, SO-Serien Samhälle Ämnesboken
SO-serien Samhällskunskap betonar samspelet mellan individ och samhälle. Här finns det mesta som eleverna behöver för att kunna orientera sig i dagens...