E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Framsida PULS SO åk 4 Arbetsbok

PULS SO åk 4 Arbetsbok, E-bok med text i HTML-format, bearbetad text och bild

Geografi Religionskunskap Samhällskunskap E-bok
98 kr
Lägg i varukorg, PULS SO åk 4 Arbetsbok
Geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap - alla ämnen samlade i en bok.
Framsida 9789127425422

PULS Geografi 4-6 Norden Arbetsbok, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Geografi E-bok
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
69 kr
Lägg i varukorg, PULS Geografi 4-6 Norden Arbetsbok
Grundbok i geografi med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen. PULS Geografi Norden handl...
Geografi 4-6 grundbok.

Geografi 4-6 grundbok, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Geografi E-bok
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
148 kr
Lägg i varukorg, Geografi 4-6 grundbok
Med bokens hjälp ska eleverna förhoppningsvis lättare kunna utveckla de fyra förmågorna som anges i kursplanen. Analysera hur naturens egna processer...
Boken om Sverige : arbetsboken.

Boken om Sverige : arbetsboken, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Geografi E-bok
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
97 kr
Lägg i varukorg, Boken om Sverige : arbetsboken
Boken om Sverige är en bok som eleverna gärna fortsätter att läsa trots att det är rast. Till varje grundbok finns det en arbetsbok för dina elever at...
Boken om Sverige Grundbok.

Boken om Sverige Grundbok, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Geografi E-bok
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
212 kr
Lägg i varukorg, Boken om Sverige Grundbok
Boken om Sverige berättar om hur Sverige ser ut, hur vi lever i olika delar av vårt avlånga land och vilka djur och växter som trivs här. Boken om Sve...
PULS Geografi 4-6 Sverige Arbetsbok.

PULS Geografi 4-6 Sverige Arbetsbok, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Geografi E-bok
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
67 kr
Lägg i varukorg, PULS Geografi 4-6 Sverige Arbetsbok
Grundbok i geografi med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen. PULS Geografi Sverige hand...
PULS Geografi 4–6 Sverige Grundbok.

PULS Geografi 4-6 Sverige Grundbok, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Geografi E-bok
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
170 kr
Lägg i varukorg, PULS Geografi 4-6 Sverige Grundbok
Grundbok i geografi med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen. PULS Geografi Sverige hand...
Framsida 9789140687500

Utkik 4-6 Geografi, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Geografi E-bok
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
298 kr
Lägg i varukorg, Utkik 4-6 Geografi
Utkik är en basserie i SO, NO och teknik för årskurserna 4-6. Innehållet utgår från Lgr 11 och det finns möjlighet att kombinera bok och digitala komp...