E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Punktskrift, spsm.se

E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Punktskrift, spsm.se

Omslag till E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok.

E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok, e-bok Textview

Företagsekonomi E-bok
399 kr
Lägg i varukorg, E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok
E3000 Företagsekonomi 1 är ett heltäckande läromedel i kursen företagsekonomi 1. Faktaboken tar upp företagandets förutsättningar och villkor genom gr...
Omslag till E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok.

E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok, e-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Företagsekonomi E-bok
399 kr
Lägg i varukorg, E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok
E3000 Företagsekonomi 1 är ett heltäckande läromedel i kursen företagsekonomi 1. Faktaboken tar upp företagandets förutsättningar och villkor genom gr...
Omslag till E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok.

E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok, e-bok Textview

Företagsekonomi E-bok
389 kr
Lägg i varukorg, E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok
E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok har ett stort antal verklighetsnära övningar och projektuppgifter. Genom en tydlig indelning är det enkelt att se v...
Omslag till E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok.

E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok, e-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Företagsekonomi E-bok
389 kr
Lägg i varukorg, E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok
E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok har ett stort antal verklighetsnära övningar och projektuppgifter. Genom en tydlig indelning är det enkelt att se v...
E3000 Företagsekonomi 2 Övningsbok.

E3000 Företagsekonomi 2 Övningsbok, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Företagsekonomi E-bok
401 kr
Lägg i varukorg, E3000 Företagsekonomi 2 Övningsbok
E3000 Företagsekonomi 2 Övningsbok har ett stort antal verklighetsnära övningar och projektuppgifter. Genom en tydlig indelning är det enkelt att se v...
Omslag till E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok.

E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Företagsekonomi E-bok
399 kr
Lägg i varukorg, E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok
E3000 Företagsekonomi 1 är ett heltäckande läromedel i kursen företagsekonomi 1. Faktaboken tar upp företagandets förutsättningar och villkor genom gr...
Omslag till E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok.

E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Företagsekonomi E-bok
389 kr
Lägg i varukorg, E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok
E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok har ett stort antal verklighetsnära övningar och projektuppgifter. Genom en tydlig indelning är det enkelt att se v...
Framsida 9789152353608

Goodwill Företagsekonomi 2 Uppgiftsbok, e-bok Textview

Företagsekonomi E-bok
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
322 kr
Lägg i varukorg, Goodwill Företagsekonomi 2 Uppgiftsbok
Goodwill Företagsekonomi 2 ger fördjupade kunskaper i ämnet företagsekonomi och utgår från kursplanen för kursen med samma namn enligt Gy11. I den nya...
Framsida 9789152353608

Goodwill Företagsekonomi 2 Uppgiftsbok, e-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Företagsekonomi E-bok
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
322 kr
Lägg i varukorg, Goodwill Företagsekonomi 2 Uppgiftsbok
Goodwill Företagsekonomi 2 ger fördjupade kunskaper i ämnet företagsekonomi och utgår från kursplanen för kursen med samma namn enligt Gy11. I den nya...
Framsida 9789152353608

Goodwill Företagsekonomi 2 Uppgiftsbok, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Företagsekonomi E-bok
322 kr
Lägg i varukorg, Goodwill Företagsekonomi 2 Uppgiftsbok
Goodwill Företagsekonomi 2 ger fördjupade kunskaper i ämnet företagsekonomi och utgår från kursplanen för kursen med samma namn enligt Gy11. I den nya...