E-bok

En e-bok för läsning på punktskriftskärm görs i olika format. Alla digitala format fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på skärmen och går att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan då läsa boken på en punktskriftsskärm.

Innehållet är pedagogiskt anpassat för elever med synnedsättning eller blindhet. Boken har samma innehåll som det tryckta läromedlet.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

E-bok

En e-bok för läsning på punktskriftskärm görs i olika format. Alla digitala format fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på skärmen och går att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan då läsa boken på en punktskriftsskärm.

Innehållet är pedagogiskt anpassat för elever med synnedsättning eller blindhet. Boken har samma innehåll som det tryckta läromedlet.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.