Synnedsättning

Elever med synnedsättning läser i digital form med skärmläsningsprogram som förstorar, eller i tryckt form med förstorande hjälpmedel. Tydliga konstraster och ren struktur är viktigt för elever med synnedsättning. I digital form kan eleven göra individuella inställningar, det vill säga förstora samt ändra bakgrundsfärg och kontrast. 

Synnedsättning

Elever med synnedsättning läser i digital form med skärmläsningsprogram som förstorar, eller i tryckt form med förstorande hjälpmedel. Tydliga konstraster och ren struktur är viktigt för elever med synnedsättning. I digital form kan eleven göra individuella inställningar, det vill säga förstora samt ändra bakgrundsfärg och kontrast. 

Bild saknas

Mental träning, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Hälsa E-bok
298 kr
Lägg i varukorg, Mental träning
Mental träning är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarweb...
Bild saknas

Mental träning, E-bok Textview

Hälsa E-bok
298 kr
Lägg i varukorg, Mental träning
Mental träning är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarweb...
Bild saknas

Hälsopedagogik Elevbok, E-bok Textview

Hälsa E-bok
269 kr
Lägg i varukorg, Hälsopedagogik Elevbok
Hälsopedagogik är skriven för gymnasieskolans kurs med samma namn. Den tar upp allt ifrån faktorer som påverkar hälsan till folkhälsoarbete, krishante...
Bild saknas

Hälsopedagogik Elevbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Hälsa E-bok
269 kr
Lägg i varukorg, Hälsopedagogik Elevbok
Hälsopedagogik är skriven för gymnasieskolans kurs med samma namn. Den tar upp allt ifrån faktorer som påverkar hälsan till folkhälsoarbete, krishante...