Dövblindhet

Möjligheten till utveckling och lärande för barn och elever som har medfödd eller tidig dövblindhet är i hög grad beroende av de personer som finns nära dem. Läroprocessen baseras i huvudsak på de kroppsliga, taktila sinnena, samt lukt och smaksinnet och får endast stöd av eventuella syn och, eller hörselrester.

Dövblindhet

Möjligheten till utveckling och lärande för barn och elever som har medfödd eller tidig dövblindhet är i hög grad beroende av de personer som finns nära dem. Läroprocessen baseras i huvudsak på de kroppsliga, taktila sinnena, samt lukt och smaksinnet och får endast stöd av eventuella syn och, eller hörselrester.