Blindhet

Elever med blindhet läser punktskrift, antingen som tryckt taktil skrift i bokform eller i digital form med skärmläsningsprogram och punktskriftsskärm. Elever med blindhet använder samma läromedel som övriga i klassen. Läromedlets texter och övningar tillgängliggörs och bearbetas för taktil läsning. Bilder och grafiskt material får bildbeskrivningar eller blir taktila bilder. 

Blindhet

Elever med blindhet läser punktskrift, antingen som tryckt taktil skrift i bokform eller i digital form med skärmläsningsprogram och punktskriftsskärm. Elever med blindhet använder samma läromedel som övriga i klassen. Läromedlets texter och övningar tillgängliggörs och bearbetas för taktil läsning. Bilder och grafiskt material får bildbeskrivningar eller blir taktila bilder. 

Samhällskunskap 7-9.

Samhällskunskap 7-9, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Samhällskunskap E-bok
162 kr
Lägg i varukorg, Samhällskunskap 7-9
Samhällskunskap 7-9 är en grundbok på 234 sidor som innehåller högstadiets hela samhällskunskap. Boken är indelad efter kunskapsområdets fem delar. Bo...
Bild saknas

Koll på Samhället, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Samhällskunskap E-bok
76 kr
Lägg i varukorg, Koll på Samhället
I Koll på Samhället får eleverna arbeta med frågor som ligger nära deras egen vardag men också med frågor som är "svårare". Vissa svårare moment behan...
Bild saknas

Arena 123 , E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Samhällskunskap E-bok
379 kr
Lägg i varukorg, Arena 123
Arena är en läromedelsserie för samhällskunskap på gymnasiet som tagits fram enligt Gy2011. Denna andra upplaga har utökats med ytterligare 12 sidor o...
FORUM Samhällskunskap ABC.

FORUM Samhällskunskap ABC, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Samhällskunskap E-bok
270 kr
Lägg i varukorg, FORUM Samhällskunskap ABC
Forum ABC heter i den nya upplagan Forum 123. Boken är uppbyggd enligt samma unika struktur som de andra komponenterna i Forumserien.
Bild saknas

FORUM Samhällskunskap A Plus, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Samhällskunskap E-bok
255 kr
Lägg i varukorg, FORUM Samhällskunskap A Plus
Forum A Plus heter i den nya upplagan Forum 1. Skolor som har Forum A Plus kan fortfarande använda böckerna för kurs 1b och det går att göra komplette...
Internationella relationer.

Internationella relationer, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Samhällskunskap E-bok
193 kr
Lägg i varukorg, Internationella relationer
Internationella relationer - frågor, svar och arbetsuppgifter syftar till att ge eleven möjlighet att tränga djupare ner i olika komplexa frågeställni...
Forum Samhällskunskap 123.

Forum Samhällskunskap 123, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Samhällskunskap E-bok
365 kr
Lägg i varukorg, Forum Samhällskunskap 123
Förutom ett välstrukturerat faktainnehåll, med tydliga modeller som visar hur olika samhällsfenomen hänger ihop, möter läsaren samhällsvetenskapliga t...
Omslag.

Spela roll - Samhällskunskap 50 p, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Samhällskunskap E-bok
249 kr
Lägg i varukorg, Spela roll - Samhällskunskap 50 p
Spela roll är ett läromedel i samhällskunskap för gymnasieskolan, skriven för gymnasieskolans kurs 1a1 i samhällskunskap.
Bild saknas

Etik och människans livsvillkor, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Samhällskunskap
285 kr
Lägg i varukorg, Etik och människans livsvillkor
Etik och människans livsvillkor ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättni...