Blindhet

Elever med blindhet läser punktskrift, antingen som tryckt taktil skrift i bokform eller i digital form med skärmläsningsprogram och punktskriftsskärm. Elever med blindhet använder samma läromedel som övriga i klassen. Läromedlets texter och övningar tillgängliggörs och bearbetas för taktil läsning. Bilder och grafiskt material får bildbeskrivningar eller blir taktila bilder. 

Blindhet

Elever med blindhet läser punktskrift, antingen som tryckt taktil skrift i bokform eller i digital form med skärmläsningsprogram och punktskriftsskärm. Elever med blindhet använder samma läromedel som övriga i klassen. Läromedlets texter och övningar tillgängliggörs och bearbetas för taktil läsning. Bilder och grafiskt material får bildbeskrivningar eller blir taktila bilder. 

Bild saknas

Koll på matematik 4A, Tryckt punktskrift, gles, Dubbelsidig

Matematik Tryckt punktskrift
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
114 kr
Lägg i varukorg, Koll på matematik 4A
Koll på matematik är ett färgsprakande och livfullt läromedel som inspirerar och möjliggör en bra matematikundervisning med en god och varierad underv...
Bild saknas

Koll på matematik 4B, Tryckt punktskrift, gles, Dubbelsidig

Matematik Tryckt punktskrift
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
114 kr
Lägg i varukorg, Koll på matematik 4B
Koll på matematik är ett färgsprakande och livfullt läromedel som inspirerar och möjliggör en bra matematikundervisning med en god och varierad underv...
Bild saknas

Matte Direkt Borgen 5 A, Tryckt punktskrift, gles, Dubbelsidig

Matematik Tryckt punktskrift
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
102 kr
Lägg i varukorg, Matte Direkt Borgen 5 A
MatteBorgen 4-6 är nu reviderad och anpassad till Lgr 11. Allt som tidigare uppskattas finns kvar: den enkla och tydliga strukturen, möjligheten att l...
Omslagsbild saknas.

Matte Direkt Borgen 4B facit, Tryckt punktskrift, gles, Enkelsidig

Matematik Tryckt punktskrift
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
20 kr
Lägg i varukorg, Matte Direkt Borgen 4B facit
Matte Direkt Borgen 4B facit.
Bild saknas

Pixel Grundbok 4 B, Tryckt punktskrift, gles, Enkelsidig

Matematik Tryckt punktskrift
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
84 kr
Lägg i varukorg, Pixel Grundbok 4 B
Grundboken är indelad i kapitel efter matematiskt innehåll. Efter avslutat kapitel finns diagnos och extra övningssidor i två svårighetsnivåer. Sist i...
Bild saknas

Matte Direkt Safari 3A Elevbok, Tryckt punktskrift, gles, Enkelsidig

Matematik Tryckt punktskrift
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
83 kr
Lägg i varukorg, Matte Direkt Safari 3A Elevbok
MatteSafari består för varje läsår av två elevböcker, en för höstterminen och en för vårterminen. Till varje elevbok finns en lärarhandledning, en läx...
Omslag.

Pixel Grundbok 5A, Tryckt punktskrift, gles, Enkelsidig

Matematik Tryckt punktskrift
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
86 kr
Lägg i varukorg, Pixel Grundbok 5A
Grundboken är indelad i kapitel efter matematiskt innehåll. Efter avslutat kapitel finns diagnos och extra övningssidor i två svårighetsnivåer. Sist i...
Omslag.

Pixel Grundbok 5B, Tryckt punktskrift, gles, Enkelsidig

Matematik Tryckt punktskrift
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
86 kr
Lägg i varukorg, Pixel Grundbok 5B
Grundboken är indelad i kapitel efter matematiskt innehåll. Efter avslutat kapitel finns diagnos och extra övningssidor i två svårighetsnivåer. Sist i...
Omslag.

Mattedetektiverna 3B Grundbok, Tryckt punktskrift, gles, Enkelsidig

Matematik Tryckt punktskrift
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
94 kr
Lägg i varukorg, Mattedetektiverna 3B Grundbok
Idén med Uppdrag Matte är att utgå från spännande berättelser som ställer klassen inför olika intressanta problemsituationer. Med Mattedetektiverna vi...
Omslag.

Matematikboken 5 Facit, Tryckt punktskrift, gles, Dubbelsidig

Matematik Tryckt punktskrift
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
48 kr
Lägg i varukorg, Matematikboken 5 Facit
Matematikboken är en serie i matematik med en röd tråd från förskoleklass till skolår 9.