Autism

Autism ingår i begreppet NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En person med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har ofta annorlunda perceptuella och kognitiva förutsättningar, det vill säga hur sinnesintryck och information upplevs och bearbetas. Förutsägbarhet och tydlighet ger förutsättningar för att eleven ska känna sig delaktig i och trygg med vad som ska hända under skoldagen. 

Visuellt stöd i form av skriven text och bilder kan underlätta förståelsen, och läromedel vars innehåll stämmer överens med elevens intressen kan hjälpa till att stärka motivationen och därmed lärandet.

Autism

Autism ingår i begreppet NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En person med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har ofta annorlunda perceptuella och kognitiva förutsättningar, det vill säga hur sinnesintryck och information upplevs och bearbetas. Förutsägbarhet och tydlighet ger förutsättningar för att eleven ska känna sig delaktig i och trygg med vad som ska hända under skoldagen. 

Visuellt stöd i form av skriven text och bilder kan underlätta förståelsen, och läromedel vars innehåll stämmer överens med elevens intressen kan hjälpa till att stärka motivationen och därmed lärandet.