Originalprodukt:
Vän med svenska 3 Övningsbok, Natur och Kultur, Första upplagan

Vän med svenska 3 Övningsbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
72 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien Vän med svenska

Vän med svenska har fått en mer lättillgänglig och inspirerande form med bilder i fyrfärg. Innehållet har aktualiserats och anpassats efter de nya kursplanerna. Beträffande innehållet står skrivning och språklära, precis som tidigare, i centrum.

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Tredje upplagan
ISBN
9789127421134
Artikelnummer
9127421134-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart