Vad står det mellan raderna?, Enkelsidig, Tryckt punktskrift, gles

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Svenska Svenska som andraspråk
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
428 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Mellan raderna

Kan du läsa mellan raderna?
Detta kopieringsunderlag innehåller texter som följs av ett antal frågor. Texterna och frågorna är skrivna så att eleverna själva måste dra egna slutsatser och reflektera över konsekvenser, d.v.s. inferenser. Materialet riktar sig till elever i olika åldrar. Texterna är placerade i stegrande svårighetsgrad efter innehåll, ordkunskap och förkunskaper och berör olika områden, till exempel Natur och miljö, Högtid och fest.

Vad står det mellan raderna? är del 2 i serien Mellan raderna och innehåller något längre och svårare texter än del 1 och är avsedd för skolår 3-6. Den kan användas i anslutning till eller parallellt med de övriga böckerna i serien.

Visa mer

Om anpassningen

Glesskrift är text i punktskrift med dubbelt radavstånd. Glesskrift föredras ofta av ovana punktskriftläsare. Glestryck är en synonym till glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter.  

Enkelsidig innebär att punktskriften är tryckt på en sida av ett ark.

ISBN
9789144087221
Artikelnummer
9144087221-PAG
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Studentlitteratur AB
Författare