Vad står det mellan raderna?, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska Svenska som andraspråk
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
428 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Mellan raderna

Kan du läsa mellan raderna?
Detta kopieringsunderlag innehåller texter som följs av ett antal frågor. Texterna och frågorna är skrivna så att eleverna själva måste dra egna slutsatser och reflektera över konsekvenser, d.v.s. inferenser. Materialet riktar sig till elever i olika åldrar. Texterna är placerade i stegrande svårighetsgrad efter innehåll, ordkunskap och förkunskaper och berör olika områden, till exempel Natur och miljö, Högtid och fest.

Vad står det mellan raderna? är del 2 i serien Mellan raderna och innehåller något längre och svårare texter än del 1 och är avsedd för skolår 3-6. Den kan användas i anslutning till eller parallellt med de övriga böckerna i serien.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789144087221
Artikelnummer
9144087221-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Studentlitteratur AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom