Tystnadens barn

Blått omslag med ett gammalt svartvitt fotografi på fyra barn i mitten.
Produkttyp: Film
Ämne: Svenska för döva och hörselskadade Svenskt teckenspråk för hörande Teckenspråk för döva och hörselskadade Teckenspråk för hörande
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Gymnasieskola Specialskola åk 5-7 Specialskola åk 8-10
Målgrupp: Nedsatt hörsel
40 kr exkl. 6% moms

I boken ”Mor och jag” skildrar Ann-Marie Lindström hur hon som barn blir sjuk i polio och förd till sjukhus. Anne-Marie hör, men hennes föräldrar är döva och deras gemensamma språk är teckenspråket. I centrum för ”Mor och jag” står barnets förhållande till modern, grundat på närhet och värme.

I Tystnadens barn berättas historien vidare.
Anne-Maries rörelsehinder gör det länge omöjligt för henne att gå i skolan som alla andra, men med seg envishet arbetar hon för att ta igen det som försummats. Bokens huvudtema är hennes språkliga utveckling. Hon slits mellan teckenspråket som hon växt upp med, och det talade språk som hon också måste göra till sitt. Och hela tiden drömmer hon om att slå broar mellan det tecknade, det talade och det skrivna språket.

Ljudet följer den teckenspråkiga översättningen och är i första hand avsett som stöd till avläsningen av teckenspråk.

Boken ”Tystnadens barn” är utgiven av Opal som också säljer boken.

Svenskt tal Helena Gripe
Projektledare: Cathrine Björkstrand

Primärt utvecklat för teckenspråkiga elever på grundskolans senare del och gymnasiet.

Visa mer

Utgivningsdatum
Artikelnummer
10070
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Fotografer
Ann-Marie Lindström
Teckenspråksaktör
Inga-Lena Aigner
Omfång
Speltid 122 minuter
Medietyp
Dvd/cd-rom
Övriga detaljer
87 g