Originalprodukt:
Tummen upp! Engelska kartläggning åk 6, Liber, Första upplagan

Tummen upp! Engelska kartläggning åk 6, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Tummen upp! Engelska kartläggning åk 6.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
74 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Tummen upp! hjälper dig att kartlägga elevernas kunskaper mot kunskapskraven och att sätta in punktinsatser där de mest behövs. I Tummen upp! Engelska kartläggning åk 6 finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven för åk 6. Övningarna är tänkta att likna de nationella proven och prövar de kunskaper eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av åk 6.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147104536
Artikelnummer
9147104536-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom