Träningsskolans IUP-hjälp

Människor i olika situationer, i affären, kliver upp på morgonen.
Smakprov Träningsskolans IUP-hjälp
Produkttyp: Stödmaterial Tryckt bok
Skolform: Grundsärskola inriktning träningsskola åk 1-9 Gymnasiesärskola inriktning individuellt program
Målgrupp: Utvecklingsstörning
395 kr exkl. 6% moms

Fyll i din e-post och klicka "Bevaka" för att få ett mejl så fort produkten går att köpa.

Inom skolan finns ett beslut som säger att en individuell utvecklingsplan, IUP, ska upprättas för varje elev. Träningsskolans IUP-hjälp riktar sig i första hand till lärare i obligatoriska och frivilliga träningsskolan.

Materialet är ett underlag för kartläggning av elevens förmågor. När kartläggningen är gjord har man ett långvarigt underlag att bygga på, som lämpar sig både för IUP och utvecklingssamtal.

Träningsskolans IUP-hjälp utgår från träningsskolans undervisningsområden; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Varje undervisningsområde har ett antal underrubriker.

Materialet är konkret och tydligt med detaljerade frågeställningar där man har olika svarsalternativ; visar inget intresse, visar intresse, kan med stöd, kan självständigt. Vid varje underrubrik finns också plats för egna kommentarer.

Tanken är att läraren har ett underlag för varje elev och gör noteringar vartefter. Samma underlag används i flera år och tidigare anteckningar finns kvar, vilket gör att man kan följa elevens sociala och kognitiva utveckling och upprätta en individuell utvecklingsplan tillsammans med elev och föräldrar. I pärmen finns en cd med materialet i wordformat. Läraren kan för varje elev spara ett digitalt dokument för att följa elevens utveckling.

Omarbetad av Ellika Melander.

Visa mer

Utgivningsdatum
ISBN
9789128100052
Artikelnummer
10005
Författare
Illustratör
Henry Svahn
Omfång
98 sidor
Övriga detaljer
1,24 kg
210mm x297mm x