IUP-hjälp - inriktning träningsskola

IUP-hjälp - inriktning träningsskola.
Smakprov IUP-hjälp - inriktning träningsskola
Produkttyp: Stödmaterial Tryckt bok
Skolform: Grundsärskola inriktning träningsskola åk 1-9
Målgrupp: Utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning
395 kr exkl. 6% moms

Varje elev har rätt att få en egen individuell utvecklingsplan och då kan en kartläggning av elevens förmågor vara ett stöd. Det här materialet riktar sig i första hand till lärare inom grundsärskolan inriktning ämnesområden samt gymnasiesärskolans individuella program.

Kursplanen är indelad i fem ämnesområden. Den individuella utvecklingsplanen ska följa elevens utveckling genom åren, både socialt och kunskapsmässigt.

När läraren sammanställt dokumenten och hittat de olika utvecklings-områdena blir det ett bra underlag inför utvecklingssamtal för att skapa en gemensam bild av elevens nuläge och fortsatta utveckling.

I det här materialet har vi försökt analysera och bryta ner målen i kursplanen. Elevens förmågor, behov och förutsättningar blir tydliga. Läraren använder samma dokument i flera år vilket gör det till elevens egen portfolio som finns med under skolgången.

Ett USB-minne följer med IUP-pärmen så du kan skriva i materialet digitalt.

Det här är ett material som funnits tidigare och som nu har reviderats utifrån Lsär11.

Visa mer

Utgivningsdatum
ISBN
9789128100052
Artikelnummer
10049
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Illustratör
Henry Svahn
Övriga detaljer
1,43 kg
210mm x297mm x