Originalprodukt:
Träna Engelsk grammatik A, Liber AB, Andra upplagan

Träna Engelsk grammatik A, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
50 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Fristående träningsmaterial som i första hand är avsett för skolår 4-6 men som även kan användas för grundskolans senare del eller av vuxenstuderande.

En regelruta inleder varje avsnitt. Färdigheterna tränas i övningar med stigande svårighetsgrad. Övningarna är självinstruerande och kan användas individuellt eller i grupp. Diagnoser följer upp varje avsnitt. Lösningarna finns i separata facit. 

Häftena är inte åldersbundna och kan med fördel följa eleven från ett år till ett annat.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789121205013
Artikelnummer
9121205013-ECC
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom