Originalprodukt:
TitaNO Fysik, Gleerups Utbildning AB,

TitaNo Fysik Faktabok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
TitaNo Fysik Faktabok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Fysik
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
239 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.
- Antal bildvolymer 0
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

TitaNO Fysik Faktabok är en modern och lättillgänglig lärobok i fysik för grundskolans årskurs 7-9 anpassad till Lgr11. Den unika uppdelningen av varje kapitel i en basdel och en fördjupningsdel möjliggör hög grad av individualisering av innehållet.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789140651792
Artikelnummer
9140651792-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom