Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument.
Produkttyp: Publikation och rapport

Ingår i serien Tips och idéer

Denna handledning beskriver ett urval inställningar och verktyg inbyggda i operativsystemet Chrome OS och i Google Dokument. Innehållet i skriften har vi skapat för att samla och tydliggöra några funktioner som ökar tillgängligheten.

Dessa tips ska förhoppningsvis göra det enklare att använda de möjligheter till individuella anpassningar som finns i systemet.

Skriften vänder sig till alla som behöver anpassa Chrome OS och Google Dokument. I skolans värld kan det vara pedagoger, elever och it-tekniker. Tanken är att användaren ska kunna göra inställningarna själv. 

Visa mer

Artikelnummer
00040
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
21 sidor