Tillgänglighetsanpassning av information för alla - Implementering av riktlinjerna för tillgänglig information

Organisation av stödåtgärder som främjar inkluderande undervisning.
Produkttyp: Publikation och rapport

Ingår i serien European Agency

Denna handbok riktar sig till organisationer inom utbildningssektorn men också till andra, som vill skapa och tillhandahålla tillgänglig information.

Handboken bör användas tillsammans med riktlinjerna för tillgänglig information och är ett resultat från projektet IKT för informationstillgänglighet i undervisningen (ICT4IAL) http://ict4ial.eu/.

Med tillgänglig information menas information i format som gör att innehållet är tillgängligt för alla elever ”på lika villkor som andra” (artikel 9, FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning). Rekommendationerna och implementeringsmodellerna i handboken är framtagna utifrån de erfarenheter som framkommit i utvärderingsrapporter från tre organisationer som deltagit i projektet:

• International Association of Universities

• European Schoolnet

• European Agency for Special Needs and Inclusive Education.

Visa mer

Artikelnummer
00829
Omfång
100 sidor