Textil för alla sinnen

Elev syr med en symaskin.
Produkttyp: Tryckt bok
Ämne: Slöjd
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Grundsärskola åk 1-6 Grundsärskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
160 kr exkl. 6% moms

Textilslöjd för elever med synnedsättning. Du som är lärare i textilslöjd och har en elev med synnedsättning kan här hämta råd och tips om hur man kan arbeta på ett sätt som utnyttjar elevens alla sinnen. Hur kan man lätt anpassa elevens uppgifter så att de kan genomföras även utan syn eller med mycket liten syn.

Vilka material är lättast att arbeta med? Vilka tekniker kräver extra hjälp? Boken förklarar dessutom vad man allmänt ska tänka på i umgänget med en person med synnedsättning. Belysning, kontraster, förklaring med ord i högre grad än vanligt m.m.
Färg, spiralbunden, hård pärm.

Visa mer

Artikelnummer
2506
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Omfång
70 s, A4
Övriga detaljer
0,58 kg