Originalprodukt:
Texter i psykologi för kurs A och B, Natur och Kultur, Andra upplagan

Texter i psykologi för kurs A och B, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Psykologi
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
277 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127450202
Artikelnummer
9127450202-EBB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom