Originalprodukt:
Text, Liber AB,

Text, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Gymnasieskola Komvux på grundläggande nivå Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
454 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Att skriva är ett hantverk och ett sätt att utveckla tankar. Det är roligt att kunna uttrycka sina känslor med ord, att berätta om upplevelser och att påverka genom att skriva. Det är härligt att ha ordet i sin hand. Det är också ett krav – i skolan, i alla typer av jobb och privat – att kunna formulera sig skriftligt.

Läs mer
Text tar sitt avstamp i språkets form och funktion och leder sedan över till skrivprocessen och det praktiska arbetet med hur man kan disponera och formulera olika slags texter. Framförallt beskriver och förklarar boken hur man bygger upp journalistiska texter, informationstexter och reklamtexter. Den tar också upp vad man ska tänka på när man skriver texter för webben.
Den här fjärde upplagan är kraftigt omarbetad och har fått helt nya bilder, nu i färg.
Boken kan användas i ämnet Mediekommunikation, kursen Textkommunikation enligt GY 2011.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789147090020
Artikelnummer
9147090020-HB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom