Originalprodukt:
Tänk och räkna 6b inkl. övn.häfte, Gleerups, Första upplagan

Tänk och Räkna 6b, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
104 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Tänk och räkna

I Tänk och räkna 6b inleds varje kapitel med en gemensam introduktion där kapitlets mål finns tydligt angivna. Efter grundsidorna följer utvärdering och därefter väljer eleven fördjupningsuppgifter från Klöversidorna. Längst bak i boken finns fler träningsuppgifter som även kan användas som läxor. Till varje grundbok medföljer även ett övningshäfte.

Boken tar bland annat upp mätning och statistik, tabeller och diagram, vinklar, cirkeln omkrets, triangelns area, volym, skala, addera och subtrahera bråk, multiplicera och dividera bråk med heltal, procent till vardags, problemlösning, formövningar, spel och teman.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140665010
Artikelnummer
9140665010-HAM
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom