Originalprodukt:
Talking English 5 Elevbok, Studentlitteratur, Andra upplagan

Talking English 5 Practical English, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Grupp ungdomar går genom en park, hand i hand.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
94 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Med Talking English-metoden får eleverna utvecklas i sin egen takt till att vilja och våga tala engelska, att uttrycka sina åsikter såväl muntligt som skriftligt. Talking English bygger till stor del på inlärning genom kommunikation. Eleverna arbetar med att diskutera, analysera, undersöka, fantisera och skapa egna frågeställningar. Stor vikt läggs vid att eleverna är aktiva större delen av tiden och att de får använda sin fantasi och kreativitet så mycket som möjligt.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Andra upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789144096223
Artikelnummer
9144096223-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Studentlitteratur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom