Syntes A Kemi, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Kemi
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
395 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Syntes A

Syntes A är kursbok till Kemi A (100 p). Boken har lösta exempeluppgifter som underlättar kemiska beräkningar. Eleven möter dessutom många anknytningar till sin vardag och kan fördjupa sig i intresseväckande utblickar. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning. 

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789140648433
Artikelnummer
9140648433-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom