Originalprodukt:
Synpunkt 1b, 100 p, Gleerups, Första upplagan

Synpunkt 1b, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Naturkunskap
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
295 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Synpunkt

Synpunkt 1b, 100 p är ett Gy 2011-anpassat basläromedel i naturkunskap för gymnasiets studieförberedande program. Boken presenterar grundläggande naturvetenskap och ger eleven en bra bas för att kunna ta ställning till aktuella samhällsfrågor med naturvetenskaplig anknytning.

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140673596
Artikelnummer
9140673596-HAM
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom