Originalprodukt:
Svenskan 7 Elevbok, Studentlitteratur AB,

Svenskan 7 Elevbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
170 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Elevboken används för upplevelse, reflektion och diskussion. I marginalerna finns rikligt med ordförklaringar. Boken är indelad i fyra teman: Inuti och utanpå, Roligt och oroligt, Vi i världen och Fantasi. Varje tema följer en fast struktur där alla delar ansluter till temat:
- Introduktion - underlag för reflektion och diskussion.
- Lyssna - en roman introduceras.
- Läs - ett utdrag ur samma roman.
- Boklådan - innehåller alternativ för alla typer av elever. 5-7 romaner presenteras kort - alla hör samman med temat.
- Klassikern - ett utdrag eller en novell, ibland omskriven till modern svenska.
- Läst i tidningen - artikel ur dags- eller fackpress.
- Kort sagt - dikter, aforismer eller annat tänkvärt och välformulerat.
- Se film - förslag på film att se tillsammans.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789144051215
Artikelnummer
9144051215-EAB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Studentlitteratur AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom