Originalprodukt:
Studio Svenska 4 Studiebok, Liber AB, Första upplagan

Studio Svenska 4 Studiebok, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
93 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Studio Svenska

[Error: Unable to find the property named 'ArticleMessage'.]

Studio Svenska är ett läromedel i svenska för årskurs 6-9.

För att eleverna ska ha mycket material att arbeta med finns ett stort antal uppgifter i studieboken. De är både av karaktären går-att-lösa-snabbt och kan-ta-flera-lektioner-i-anspråk. Varje elev kan lösa uppgifterna på den nivå han eller hon befinner sig. Det viktigaste är att eleverna regelbundet får reflektera över sina egna tankar, bygga upp ett självförtroende genom ökad kunskap och bli trygga i sina åsikter.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789121220023
Artikelnummer
9121220023-HA
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom