Studiepaket NPF - Informationsblad

Informationsblad om Studiepaketet NPF.
Produkttyp: Publikation och rapport
0 kr exkl. 0% moms

Det här informationsbladet presenterar Studiepaketet NPF. Målet med detta studiepaket är att ge dig, som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, en grundläggande förståelse för och ökad kunskap om olika perceptuella och kognitiva förutsättningar. Det ska ge dig kännedom om anpassningar och organisationsstrukturer som kan ge förutsättningar att skapa en tillgänglig lärmiljö och ökad delaktighet för alla barn och elever. Det ska också ge en inblick i hur det kan vara att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt hur det kan upplevas att vara vårdnadshavare till
ett barn med NPF.

Visa mer

Artikelnummer
00902
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
1 sida