Stödmaterial elevhälsa ‒ informationsblad

Framsida pdf
Produkttyp: Stödmaterial

Ingår i serien Stödmaterial elevhälsa

Enligt skollagen ska elevhälsan främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram ett stödmaterial som syftar till att skolor ska kunna utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. Stödmaterial elevhälsa presenteras på detta informationsblad.

Stödmaterial elevhälsa vänder sig i första hand till rektor och den samlade elevhälsan som tvärprofessionellt team. Det kan även användas av lärare, övrig skolpersonal eller andra som är intresserade av att hur ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt kan utvecklas.

Stödmaterialet består av en handledning med reflektionsunderlag, en nätbaserad kurs samt material som är framtagna utifrån vår samverkan med forskare. Stödmaterial elevhälsa går att ta del av i sin helhet på www.spsm.se/stodmaterial-elevhalsa/. Där finns en film för varje reflektionsunderlag där skolor berättar om hur de har använt reflektionsunderlagen som ett stöd i elevhälsoarbetet.

Visa mer

Artikelnummer
00796
Utgivningsdatum
Omfång
2 sidor