Språkstörning - en pedagogisk utmaning

Idrottslag.
Produkttyp: Stödmaterial Tryckt bok
125 kr exkl. 6% moms

Språkstörning - en pedagogisk utmaning är ett stödmaterial för dig som möter tonårselever. 

Språkstörning är en funktionsnedsättning som stäl­ler stora krav på pedagogens kunnande och flexibilitet. Elever med språkstörning behöver en lugn och tillrättalagd lärandemiljö med mycket visuellt stöd.

I den här boken får pedagoger som undervisar ton­årselever många konkreta förslag på bemötande och sätt att undervisa. De traditionella skolämnena tas upp och även olika sätt att kommunicera, liksom alternativa verktyg i undervisningen. Läsaren får följa med på ett antal lektioner som ges som fallbeskriv­ningar och tillsammans med författaren fundera över vad som var bra och vad som kunde ha gjorts bättre.

Denna andra upplaga har reviderats och utökats med fler metoder och förslag på digitala verktyg.

Författaren Eva Carlberg Eriksson är speciallärare och har lång erfarenhet av elever med språkstörning. Hon arbetar på Hällsboskolan i Stockholm, en statlig specialskola för elever med grav språkstörning. Skolan är nära knuten till Resurscenter tal och språk. Både skolan och resurscentret tillhör SPSM, Specialpedagogiska skol­myndigheten.

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789128153065
Artikelnummer
00284
Författare
Omfång
176 sidor
Övriga detaljer
451 g
150mmx220mmx